Header Ads Widget

Еко-атлас на Европа сочи промените в климата

Силата не технологията се видя на конференцията COP 15

Microsoft обяви пускането на Екологичен атлас на Европа (Environmental Atlas of Europe) – проект, който е част от инициативата за използване на високите технологии за навременна, точна и адекватна информация за околната среда в помощ на борбата с климатичните промени. Проектът е резултат от партньорството с Европейската агенция за околната среда (EEA).Екологичният атлас на Европа представлява онлайн портал, който използва интерфейса на Bing Maps, за да позволи на хората да проследят редица истории за въздействието на климатичните промени из Европа.Атласът бе обявен вчера от Европейската агенция за околната среда по време на COP 15 - конференцията за климатичните промени в Копенхаген. Според агенцията, това е още едно показно как мощта на съвременните високи технологии може да да помогне за информирането на гражданите и съветниците на политиците относно дебата за климатичните промени.Създаването на атласа е продължение на партньорството на Microsoft и EEA и разработването на портала „Eye On Earth“, който събира и трупа информация за замърсяването на водите и въздуха из Европа.Първоначално екологичният атлас ще разказва истории от девет държави. Това са Дания, Финландия, Грузия, Ирландия, Италия, Лапландия, Нидерландия, Полша и Русия. Историите ще илюстрират как климатичните промени се отразяват в тези региони и как някои проекти могат да намалят негативните ефекти.“За да се отговори ефективно на промените в климата е необходимо не само да имаме ефективни политики, но и широко обществено осъзнаване на проблема, за да разберем значението му. Имаме нужда от това повече хора да разберат какво представляват промените и след това да действат, - коментира Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на EEA. - Платформата Eye on Earth вече направи екологичната информация по-достъпна, позволявайки на хората да осъзнаят какво се случва с околната среда в техните региони и в цяла Европа. Екологичният атлас сега отива една стъпка по-далеч от това и позволява на хората да споделят своите истории за климатичните промени и тяхното влияние, както и какво предприемат те – вдъхновявайки другите да действат също“.Историите стават достъпни чрез простичко кликане върху съответните икони върху Bing Maps. Те се индексират чрез използването на SQL Azure в зависимост от специфичното място, с което са свързани. Цялостното решение се осигурява посредством Windows Azure, което би следвало да гарантира, че услугата е налична постоянно и за всички, без значение какъв обем съдържание е качено и какви флуктуации са налице в броя на посетителите.“Вярваме, че технологиите имат жизнено-важна роля в борбата с тежките явления, пред които светът е изправен във връзка с промените в климата, - заяви Роб Бернар, главен стратег по екологичните въпроси в Microsoft. - С помощта на нашата технология за визуализация Bing Maps атласът позволява на хората да се обвържат с проблема, визуализирайки промените, които настъпват в нашия свят днес, както и давайки пример как технологията може да помогне“.Атласът е само едно от решенията, които Microsoft демонстрира пред делегатите на COP 15 с цел да покаже каква сила имат технологиите за разгласяване на информацията от дебата относно климатичните промени.
сайт
Другите предложения включват:
MapMyClimate – нов уеб-сайт, от който хората могат да научат как техните потребителски навици се отразяват върху околната среда,
Project2Degrees – партньорство с Фондация Клинтън, което позволява на градските власти да измерват и намаляват вредните емисии на въглероден двуокис,
FIAT Ecodrive – онлайн инструмент тип измервателно табло, което помага на шофьорите да изчислят и подобряват ефективността на горивото, което ползват,
Research4Life – услуга, разработена съвместно с ООН, която позволява по-голям достъп до научни и научно-популярни издания и изследвания.