Header Ads Widget

Импровизирана социална мрежа

Импровизирана социална мрежа, която работи през всеки сайт, който е инсталирал Google Friend Connect.
сайт
Можете да се включите даден сайт, вижте другите членове, да играете игри и др. http://www.google.com/friendconnect/admin/tos/