Header Ads Widget

Изключване на логото на Windows XP

Можете да изключите екрана на Windows логото на вашата система обувка. Това ще доведе до леко увеличение на скоростта на сега започва.Вие трябва да разберете, че ако спрете стартовия екран.Но ако вашата система работи добре, няма нужда да се притеснявате.Така ли е?


1. Отивате на меню Start -> Run и напишете командата msconfig
2. В новия прозорец, кликнете върху раздела Boot.ini.
3. Изберете опцията Селективна / NOGUIBOOT и щракнете върху OK.

OДруг начин е директно редактиране на файла Boot.ini в C: и да добавите параметъра /noguiboot след /fastdetect

Сега всеки път, когато стартирате системата и не виждам логото на Windows XP.
Ако искате да отмените промените, следвайте стъпките по-горе и махнете / NOGUIBOOT.
Лесно.