Клавишни комбинации при работа с Windows

Ctrl+Esc показва Start менюто
Win клавиша върши същата операция, ето малко комбинации с него:
Win+D - показва десктопа
Win+E - стартира Windows Explorer
Win+F - търсене на файлове
Win+Ctrl+F - търсене на компютри
Win+F1 - стартира Help and Support Center
Win+R - стартира Run
Win+Pause/Break - стартира System Properties
Win+M - минимизира всички прозорци
Win+Shift+M - отменя минимизирането на всички прозорци
Win+L - заключва компютъра
Win+U - стартира Utility Manager
Още няколко комбинации
Ctrl+Shift+Esc - стартира Task Manager
Shift+F10 - симулира десен бутон на мишката
CTRL+C - Копиране на избрания елемент
CTRL+X - Изрязване на избрания елемент
CTRL+V - Поставяне
CTRL+Z - Отмяна
DELETE - Изтриване на избрания елемент
SHIFT+DELETE - Изтриване на избрания елемент завинаги, без поставяне на елемента в "Кошчето"
CTRL едновременно с плъзгане на елемент - Копиране на избрания елемент
CTRL+ SHIFT едновременно с плъзгане на елемент - Създаване на пряк път към избрания елемент
F2 - Преименуване на избрания елемент (това редовно го ползвам!)
CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО - Преместване на точката на вмъкване в началото на следващата дума
CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО - Преместване на точката на вмъкване в началото на предишната дума
CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ - Преместване на точката на вмъкване в началото на следващия абзац
CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ - Преместване на точката на вмъкване в началото на предишния абзац
CTRL+SHIFT с всеки от клавишите със стрелки - Осветяване на блок от текст
SHIFT с всеки от клавишите със стрелки - Избиране на повече от един елемент в прозорец или на работния плот или избиране на текст в рамките на документ
CTRL+A - Избиране на всичко
F3 - Търсене на файл или папка
ALT+ENTER - Показване на свойства за избрания елемент
ALT+F4 - Затваряне на активния елемент или активната програма
ALT+ИНТЕРВАЛ - Отваряне на контекстното меню за активния прозорец
CTRL+F4 - Затваряне на активния документ в програми, които ви позволяват да имате едновременно отворени повече от един документ
CTRL+ALT+DEL - Отваряне на диалоговия прозорец на Диспечера на задачите в Windows XP Professional, когато сте в работна група. Отваряне на диалоговите прозорци Влизане в Windows, Защита на Windows или Отключване на компютъра в Windows XP Professional, когато компютърът ви е свързан към мрежов домейн
ALT+TAB - Превключване между отворени елементи
ALT+ESC - Циклично преминаване през елементите в реда, в който са отворени
F6 - Циклично преминаване през екранните елементи в прозорец или на работния плот
F4 - Показване на лентата на адресите в "Моят компютър" или Windows Explorer
SHIFT+F10 - Показване на контекстното меню за избрания елемент
CTRL+ESC - Показване на менюто Старт
ALT+подчертаната буква в име на меню - Показване на съответното меню
Подчертаната буква в име на команда в отворено меню - Изпълнение на съответната команда

Windows
F10 - Активиране на лентата на менютата в активната програма
СТРЕЛКА НАДЯСНО - Отваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю
СТРЕЛКА НАЛЯВО - Отваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю
F5 - Обновяване на активния прозорец
НАЗАД - Показване на папката едно ниво нагоре в "Моят компютър" или Windows Explorer
ESC - Отменяне на текущата задача
SHIFT, когато поставяте компактдиск в CD-ROM устройството - Недопускане на автоматично изпълнение на компактдиска.