Превърнете снимките в анимиран Avatar

AvatarPho.to, е онлайн услуга, която ни позволява да създавате, от собственото си изображение аватар. Снимките могат да бъдат статични или анимирани. Веднъж свързани към интернет страницата, трябва да качите снимка от вашия компютър или чрез URL. снимки

Добавен на изображението, можете да изберете ефект между различни достъпни.Услугата автоматично показва аватари, генерирани, с възможността да се променят някои опции чрез плъзгачи, като размер, изключете анимация скоростта и броя на кадрите на анимацията. Завършените можете да съхраните на вашия компютър или поставите на уеб сайт /блог или споделяне на социални мрежи като Twitter, Facebook, MySpace и др. Услугата се предлага безплатно,без изисквания за регистрация.