Header Ads Widget

Промяна на лицето ти

Уеб услугата taaz за фото редактиране,лесена за употреба,насочена основно към жените, способено за промени в цвета на косата,грим,цвят на кожата,очите и други черти на лицето.

Основното нещо да промените вашия външен вид.След като се регистрирате и качите снимка с лице те си, услугата ви моли да уточни периметъра на очите,устата и някои други сведения да се пренасочи и снимка, след което, благодарение на по-удобен интерфейс можете да започнете да се направи и промяна на лицето ви.