Header Ads Widget

Защо вегетарианец?

Поради 2 причини - здраве и етика.


* Здраве
Начина ни на живот е съпътсван с много стрес. Към това добавяме и голямо количество отрови – от въздуха, водата, храната и козметиката. Голяма част от тези отрови могат да се избегнат. Месото е продукт, в производството на който влизат най-много отрови. А природосъобразният начин на хранене е признат от всички течения в медицината.

* Етика
И животните, както хората трябва да имат права. Не е етично и справедливо да се ядът по малките ни приятели. Животните, също като хората чувстват, мислят и обичат.