Header Ads Widget

Мишени може да изтеглите и разпечатате безплатно

Сайтът на предвижда колекция от форми проект подходящ за всички видове оръжия.

Поставените цели може да бъде изтеглен безплатно и след това да бъдат отпечатани. Има цели за оръжия, пушки, лъкове, с картини с кръгове,животни и много повече. Фигурите са във формат PDF формат.