Научете повече за части от земята осветени от слънцето

Ако искате да знаете в реално време кои области на любимата ни планета Земя са осветени от слънцето, се свържете към сайта DayLightMap.

Сайтът използва в картите на Google карти за показване на слънчева светлина, на Земята, можете също да изберете езика на спътник, на земята или хибридни. Този сайт по този начин може да функционира като графичен световен часовник.