Header Ads Widget

Енергия на храните

Calorie един интересен сайт, който ви позволява да разберете колко калорий се състои в дадени храни/напитки.С този сайт, така можете да контролирате вашата диета,колко калорий или храна/напитка, ще трябва да стоят на страна. Сайтът също позволява да се генерира чрез въвеждане на точно изчисление на количеството което сте погълнали.Сега можете да се създаде здравословна диета.