Header Ads Widget

Приложение, което ви позволява да видите всички снимки от Facebook

Това е практически Facebook втори дом на всички. Какво е тревожна и много хора прекарват часове в практически въпроси на други често се пренебрегва собствените си.

Просто мисля, че сега е нарастващият брой на двойките да знаете чрез самата програма. Въпреки това, за тези, които сега искат да се забавляват откриетето на приятел на наш приятел, може да направи това чрез две програми: Seegugio и Photo Stalker .Първата ще видите снимки на всички наши приятели просто като въведете името на това лице. И скоро ще имаме достъп до всички свои фотоалбуми.Така че аз ви посъветвам да ги използвате.