Header Ads Widget

Лесно редактиране на аудио файлове

mp3DirectCut е бързо и лесен аудио редактор и записващо устройство,с възможност за намаляване или копиране на части от песни,промяна на обем,или да намалите в началото или в края на песента.С mp3DirectCut можете да създавате собствени мелодии за мобилния си телефон,например.




Детайли:
Език:Многоезичен
Лиценз: Безплатен
Изисква:
Операционна система: Windows (всички версии)