Колко време компютърът ви е включен?

Ако сте като мен пристрастени към интернет или поради някаква друга причина не изключвате компютъра си и искате да знаете колко време компютърът ви е включен,има една притурка за Windows 7
System Uptime Full II която показва, точно колко време компютърът ви е свързан.