Header Ads Widget

Създаване на анимирани аватари,които говорят.

Voki е една от тези услуги,които имат само една цел забавление,но може да бъде и полезен инструмент,особено когато се отнася до детската градина.
Всъщност това е услуга за да създадете анимирани аватари,които могат да говорят.Имате нужда от регистрация и последващо активиране чрез електронна поща.Можете да персонализирате аватара,като изберете цвета на устата,очите,кожата и косата.