Header Ads Widget

Проверете дали даден сайт е онлайн

Basicstate е безплатна услуга,която ви позволява да проверите дали вашите сайтове са онлайн.Просто си създайте профил и ги добавете.Ако някой е бил офлайн се дължи на проблеми със сървъра,Basicstate сигнализира на електронна поща или изпраща SMS и ти казва проблема.
Вие можете да получите много информация и възможност за проследяване на определен период от време,графика за работата на обектите на сайта,дневни отчети и много други полезни услуги.