Header Ads Widget

Намерете заглавието на песента, която чувате по радиото

Tunatic е безплатен инструмент,който ви позволява да откриете името на песента, която чувате по радиото.
За това вие трябва да стартирате програмата на вашия компютър.Когато направите това,tunatic се свързва с своията база данни и показва информацията за въпросната песен в момента.Детайли:
Език:Английски
Лиценз: Безплатен
Изисква:Win2000/XP Операционна система: Win2000/XP