Header Ads Widget

Изпрати снимка с гласово съобщение

Fotobabble е онлайн приложение,което ви позволява да създавате и споделяте снимки със звук.За да разберете по-добре,тази услуга трябва да добавите гласов запис на нашите снимки след това може да ги споделяте чрез електронната поща или социалните мрежи като Facebook,Twitter,MySpace и др.
След поставяне на снимката по долу имате микрофон за да запишете съобщението си.Fotobabble,също има опция за iPhone. Освен това, услугата ви позволява да поставите снимката си в мрежата,с помощта на предоставения код в уеб сайтове или блогове.Услугата не изисква регистрация.