Header Ads Widget

Създаване на свой собствен аларми

Mattias Reminder Tool е лесна програма,която ви дава възможност да генерирате поредица от аларми за да ви известяват за различни събития с звук и съобщение.
Просто отбелявате датата за да се програмира,време,на желаното съобщение и изберете звук на алармата.Можете да използвате почти всички аудио формати (WAV,MP3,MP2,OGG,MID,MDZ,STM,STZ,S3M,S3z,XM, Xmz,M3U,WMA)на базата на аудио плейъра.Подкрепя Windows Media Player,foobar2000 и Winamp.
Детайли:
Език:английски
Лиценз:Безплатен
Изисква:Операционна система:Windows (всички версий)