Header Ads Widget

Управление на всички ваши пароли

KeePass е свободен софтуер с отворен код,който управлява и защитава всички ваши пароли.KeePass запаметява пароли в база данни и се заключва с парола.
Базата данни на програмата е криптирана с един от най-сигурните алгоритми(AES и Twofish,за да запази паролите на потребителите защитени.Софтуерът е много лесен,можете да си регистрирате много сметки и пароли и да ги разделите на групи.