Header Ads Widget

За тези,които искат да се откажат от цигарите чрез Twitter

Qwitter е едно от приложенията,базирани на Twitter.Този инструмент е малко по-любопитен,защото целта е да се помогне на хората,които искат да откажат цигарите.
Вие можете лесно да следите колко цигари пушите всеки ден.Можете да водите дневник за вашите мисли и чувства докато се стремите да пушите по-малко.Можете да видите вашия прогрес с течение на времето.Вие можете да споделите тази информация с други,които могат да ви подкрепят.