Header Ads Widget

Съкрати URL и провери за вируси.

Saf.li е приложение,което ви позволява да се съкратите URL,със съответното сканиране за вируси на URL адреса.
Услугата дава възможност за намаляване на уеб адрес,има предимството да ви уведоми,че на адреса(URL)не съдържа никакви вируси,зловреден софтуер,шпионски софтуер и други програми,които могат да повредят вашия компютър.Услугата може да бъде полезна,ако искате да споделите линк в Twitter и са били превишени 140 знака.