Header Ads Widget

Съкратена връзка URL

ZombieURL е най-забавен от всички сайтове за съкращаване на URL адрес.Въведете в полето адреса който искате да съкратите и той намалява размера на връзката.Това беше полезната час.
Забавната е че след като въведете в полето адреса и ви покаже съкратения вариянт на този линк след отварянето му се появява зомби с писклив глас.Идеално за шега с приатели след като дадете съкратения адрес да го отворят.Забавлявайте се взаимно с приятели.