Header Ads Widget

Изтегли видеоклипове от YouTube и други сайтове

Savevideo.me ви позволява да изтеглите видео от услуги като YouTube,Dailymotion, Metacafe,Veoh,Blip.tv,Flickr или Google.Тази услуга е напълно безплатна и не изисква регистрация.
Свързани към сайта трябва да въведете в съответното поле URL адреса на клипа,който искате да изтеглите и да натиснете Download.След това можете да изтеглите видеото в FLV,MP4 и 3GP.