Header Ads Widget

Намери 5 разлики онлайн

Тази игра е предназначена предимно за деца и губене на време.Състои се в намирането на петте разлики между двете изображения.Тази игра е структурирана в няколко нива,както и и времето за което ще откриете пете различия.Играта е безплатна и не изисква регистрация.Играта е тук.