Header Ads Widget

Безплатни неща

GIVINGETTING е мястото, където се даряват или раздават безплатни неща за повторна употреба. Това е начин за да се даде втори живот на тези неща в други ръце.
GIVINGETTING позволява на хората да дават или да получават нещата които вече не са необходими за други. Тук те се даряват за повторна употреба.