Header Ads Widget

Безплатен софтуер за извличане на серийните номера на игрите

Game Key Revealer е безплатно приложение,което ви позволява след,като сте инсталирали дадена игра да може да узнаете серийния номер на играта от вашия компютър.Операцията е лесна след инсталирането на вашия компютър ще започнете,търсене и в рамките на секунди ще идентифицира и представи своите кодове за дадената игра.Позволява да ги запишете в текстов файл или Microsoft Word.