Header Ads Widget

Дефрагментирате на твърдия диск

UltraDefrag програмата поддържа пълно дефрагментиране и ви позволява да включвате или изключвате файлове или папки по име и размер.Други характеристики включват HTML доклади и дефрагментирате по време на зареждане.