Header Ads Widget

Видео запис от екрана

Screencast-O-Matic е оригинален и безплатен начин да направите видео запис на това което искате на вашия екрана.Тази услуга е известна още като Screencast.След записа можете да го запишете безплатно от вашия браузър,без да го инсталирате!