Header Ads Widget

Разнообразни тапети за десктопа

Тази миниатюрна програмка ще ви помогне да разведрявате по често атмосферата в работното поле на Windows с по честа смяна на тапета или wallpaper-а. Определете папка пълна с изображения в jpg формат и Wallpaper Rotator ще украсява десктопа ви с тях, като ги подменя през определен от вас интервал.