Header Ads Widget

Сканиране на файлове за злонамерен софтуер

NoVirusThanks е онлайн приложение,което позволява сканиране на файлове за злонамерен софтуер,работи подобно на други инструменти,като VirusTotal т.е. въз основа на различни антивирусни програми,които анализират файловете.NoVirusThanks наскоро добави адресен скенер в мрежата,функция,която може да бъде доста полезна:
Копирайте и поставете URL на даден файл и NoVirusThanks ще анализира този файл с помоща на 24 различни източници и ще ви предостави доклад в рамките на няколко секунди.По този начин вие можем да прецените даден файл дали е опасен,преди да го изтеглите.