Header Ads Widget

Печат на CD и DVD

UnderCoverXP е програма за лесно отпечатване на CD и DVD отгоре.Той поддържа JPEG, GIF,PNG и BMP формати и може автоматично да преоразмерите Front Covers и CoolBela LD001 етикети на правилния размер.