Header Ads Widget

Създайте свой собствен персонализиран календар

TKexe Kalender е инструмент, който ви позволява да създадете персонализирани календари. Можете да използвате един от съществуващите модели.
Можете да:
Въведете лични снимки
Промените на цветовете
Позицията на изображението
Изберете размера на календара година и снимки
Изберете броя на месеците
Завършените проекти можете да отпечатате с личния си принтер