Header Ads Widget

Сътрудничество с екип в реално време

Sync.in е нов инструмент за сътрудничество с други потребители в реално време. Той прилича на колективна текстообработваща програма за работа в създаване на документ заедно с колегите. Потребителите могат да правят промени и изменения и те се виждат в реално време от останалите членове на екипа и всеки може знаете кой и какво е добавено или променено и от кого.