Header Ads Widget

Никога не забравяй годишнина или други дати

Calendardummy е нова услуга,която се надява да подпомогне тези,които винаги забравям много дати, които не бива да се забравя,като рождени дни и годишнини.Тя дори може да се използва като начин да напомни за вземане на лекарство,когато си болен.