Header Ads Widget

Разбери вашите посетители на сайта

ClickMeter.com е безплатна услуга, полезни за наблюдение и предотвратяване на кликвания или дейности с цел измами.Проследяване на всички кликвания, в реално време, чрез подробно самостоятелно актуализиране на доклада.Той ви дава възможност да разберете вашите посетители и да определите кои от публикуваните връзки са по-ефективни от други.