Header Ads Widget

Свят на приложения за всеки телефон

Snaptu превръща любимите сайтове в свръхбързи мобилни приложения,които работят на телефона.
Работи на всеки телефон!
Без значение какъв телефон имате с Snaptu можете да се насладите на най-добрите нови мобилни приложения.Бързо, лесно и безплатно!