Header Ads Widget

Лесен начин за създаване и изпращане на фактури

Invoice.ly ще бъде идеалният за тези бизнесмени, които искат да се грижи за счетоводството по лесен начин.Това е браузър-базиран инструмент за фактуриране и следене на плащането на тези фактури.

След като сте ги създали, фактури се съхраняват като PDF файлове, които можете да експортирате само с натискане на бутон.Можете също да отпечатате фактурата на място и да се създават два екземпляра по един изцяло лесния начин.Включва добавяне на логото на Вашата фирма (в PNG формат).Това ще ви позволи да управлявате плащанията и вашите клиенти в най-основно ниво.Всичко е направено до няколко щраквания на мишката и клавиши.