Header Ads Widget

Контрол и намаляване на енергийната консумация на компютри

Ето една хубава малка програма за контрол и намаляване на потреблението на енергия на нашия компютър. Управление на мощността за PC мрежи.Вашето предприятие има право да консумират по-малко. Edison е най-съвременно решение за да ви помогнем да намалите консумацията на енергия за PC мрежа.
Edison системни изисквания:
Windows XP или Windows Vista
7MB свободно дисково пространство