Header Ads Widget

Управление на турнири и лиги

Konkuri е уеб приложение за управление на турнири и лиги.1)да помогне на хората да управляват и публикува турнири за всякакъв вид спорт или игра; 2)да се превърне в общество, където играчите и отборите да намерите турнири и обратно.Konkuri е замислен за аматьори в световния спорт.