Header Ads Widget

Конвертиране на уеб страници в PDF документи

Pdfcrowd, е новa и интереснa уеб услуга, която преобразува уеб страници в PDF документ.Системата дава възможност за извършване на преобразуването по три различни начина, чрез добавяне на адреса на сайта, качване на файл, HTML или TXT, или като алтернатива, чрез вмъкване на HTML директно на мястото, предвидено, след изтегляне на вашия компютър PDF документ.Услугата е безплатна и не изисква регистрация.