Header Ads Widget

Конвертирате всеки документ в друг

Convertfiles ще конвертира всеки документ, архивен файл, електронни таблици, аудио и видео файлове от един формат в друг.Услуга се предлага абсолютно без никаква такса и без да е необходимо да изтегляте допълнителен софтуер.convertfilesПросто кликнете върху Browse, изберете файла и изчакай.Това е в състояние да обработва файлове до 150 MB.Дава възможност за повече от 330 комбинации на входния формат и форматите на изходния файл.Добавен файлове се унищожават веднага след като се преобразуват.Конвертират файлове се съхраняват на сървърите в продължение на 24 часа и след това те се унищожават автоматично.