Header Ads Widget

Редактиране на изображения онлайн

Snipshot, е един добър редактор на изображения онлайн, която ви позволява да редактирате и добавяте на ефекти към нашите снимки.http://snipshot.com/
Услугата предлага много интересни възможности, тя позволява да се увеличи, да се намали, отрязване, завъртане, коригира контраста, добави визуални ефекти и др.Прилагането е лесно, бързо и ефикасно.Системата позволява да се редактират снимки не по-големи от 10 MB и записани в GIF, JPG, PNG или PDF.Това е безплатно приложение, което предоставя отлични резултати и освен това не изисква регистрация.