Header Ads Widget

Синхронизиране на файлове

IDriveSync синхронизира файлове в интернет в множество компютри. Всеки път, когато направите промяна в данните се синхронизира с множество компютри, всички компютри скоро ще отразят променените данни. Вие може да се синхронизира до 5 броя компютри.Вашите данни са криптирани по време на синхронизацията.
Изисквания към системата:
Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server Начало, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP Home / Professional

512 MB RAM, 10 MB свободно пространство на твърдия диск за инсталиране на програмата.