Header Ads Widget

Намиране и изтриване на дублирани MP3 файлове

Сега можете да откриете и изтриете дублирани MP3 файлове автоматично с помощта на дублирани(DMFF).Тази програма е ефективен инструмент за управление на музиката, която може да бъде изтеглена безплатно.Дори когато две или повече MP3 имат различни имена, софтуерът все още може да ги открие като дубликати.
За да получите DMFF, отидете тук и щракнете върху Windows Installer връзката за изтегляне.
Освен откриване и изтриване на дубликат MP3 файлове, DMFF може автоматично да преименува аудио файлове.Като допълнителен бонус, програмата може автоматично да преименувате MP3 тагове на файла.