Безплатна алтернатива на софтуера AutoCAD

AutoCAD е един от софтуерите, които понастоящем се използват за създаване на проекти в 3D.Големият недостатък е, че AutoCAD е платена програма за много от нас това е ограничаване на възможностите.Една добра алтернатива, ако не искате да платите за лиценза е да използвате безплатения FreeCAD, безплатна програма за създаване на FreeCAD е едина от най-добрите алтернатива на AutoCAD.Свободения FreeCAD, е платформа, която може да се използва свободно от всички Windows, Linux и Mac.За тези, които са използвали AutoCAD, ще забележите някои разлики в различни функции.