Header Ads Widget

Въпроси и отговори на езиците за програмиране


Babelia е уеб услуга, която позволява да пишат въпроси и отговори за програмиране. Всеки програмист може да намерите и да зададете Вашите въпроси на всеки език, или, ако предпочитате да качите отговори за други потребители.За да използвате BABELIA трябва да имате достъп и контрол в портала, регистрация.От моя гледна точка, едно отлично място, което несъмнено ще реши много проблеми на разработчиците и днес, и това е най-доброто.