Система за управление на служителите


Enigmai е насочена към цялостното управление на служителите за всяка бизнес среда.От това заявление, работодателите могат да управляват всичко на своите служители, тяхната йерархия, техните графици, разрешителни, преобразуване, промени, времето, прекарано и т.н.Той също така включва вътрешна система за съобщения за да останат в контакт с всеки един от тях.Enigmai е безплатен, мощен и разработен на базата на Adobe Flex.