Header Ads Widget

Научете английски език чрез игри и тестове


Spellingcity позволява да практикувате правопис и лексика на английски език.Spellingcity да използвате, просто напишете думите, които искат да практикувате или иска да играе.Някои от игрите Spellingcity може да се отпечатват, за да дадете по-голяма полза за един клас в училище.Spellingcity така се превръща в един чудесен инструмент за изучаване на лексика чрез игри и тестове на английски език.