Header Ads Widget

Интернет мрежа за деца


KidRex Pro е лесен и нов начин за деца за безопасно сърфиране в цялата мрежа.KidRex Pro работи чрез проверка на съдържанието на всяка уеб страница, преди да бъдат изпратени на детето в компютъра, което позволява на детето безопасно сърфиране в цялата мрежа.KidRex Pro е с най-съвременната технология за блокиране на уебсайтове с нергламентирано и не полезно за деца съдържание, което позволява на детето да бъде в безопастност в цялата мрежа.