Header Ads Widget

Създаване на слайдшоу с вашите снимки онлайн за минути


MyPicPals е отлично уеб приложение, предназначено за създаване на собствени онлайн презентации.Като начало ние трябва да се създадем безплатен акаунт, за да запазим всичката ни бъдеща работа.В крайна сметка само чрез URL можете да споделяте творението или да копирате кода за вмъкване в собствения си сайт или блог.